ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Siostrze Annie
niedziela, 15 sierpnia 2010 18:51

Siostrze Annie Ozon serdeczne sk?adamy dzi?ki za 10 lat pos?ugi dla m?odzie?y w Gnie?nie.
?yczymy owocnej pracy w Koszalinie.

Wsplnota ZAK

 

statystyka ______________ statystyka