ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Spotkanie Formacyjne - niedziela 3 pa?dziernika
niedziela, 26 września 2010 18:32

Zapraszamy na Spotkanie Formacyjne
w najbli?sz? niedziel? 3 pa?dziernika.

Program spotkania:

14:00 Obiad
15:00 Konferencja, wystawienie Naj?wi?tszego Sakramentu, mo?liwo?? spowiedzi.
16:00 Eucharystia
17:00 Spotkanie
18:00 Kawa

Spotkanie poprowadzi ks. Piotr Bieniek,
moderator prowincjalny Ruchu ?wiat?o-?ycie,
duszpasterz domu pallotynw w Sucharach.

 

statystyka ______________ statystyka