ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Wyk?ad dra Jacka Pulikowskiego
środa, 17 listopada 2010 19:59

ZAPRASZAMY na wyk?ad
dra Jacka Pulikowskiego,
po?wi?cony tematyce ma??e?stwa i rodziny.

Temat: Jak budowa? udany zwi?zek?

Spotkanie odb?dzie si? w ?rod? 24 listopada.

Rozpocz?cie podczas Mszy ?w. w katedrze o godz 18:00,
kontynuacja o 19:00 w auli Seminarium Duchownego w Gnie?nie. Wst?p wolny.

 

statystyka ______________ statystyka