ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Bo?e Narodzenie 2010
poniedziałek, 20 grudnia 2010 23:08

B?ogos?awcie Pana wszystkie dzie?a Pa?skie,
chwalcie Go i wywy?szajcie na wieki! (Dn 3,57)

ubogie i pokorne narodzenie Jezusa Chrystusa uczyni?o mnie synem Boga, przyjacielem Boga, dziedzicem Boga,
wsp?dziedzicem Chrystusa [por. Rz 8, 17]
i nape?ni?o mnie wszelakim dobrem.
Benedicite ?w. Wincentego Pallottiego

Aby ?wi?towanie Narodzenia Jezusa nape?ni?o wszystkich nas pe?ni? Bo?ych ?ask.


Najlepsze ?yczenia w imieniu ca?ego Sekretariatu Generalnego ZAK.

 

statystyka ______________ statystyka