ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Uroczysto?? ?w. Wincentego Pallottiego w Domu pod lasem
sobota, 29 stycznia 2011 12:13

22 stycznia 2011 cz?onkowie gnie?nie?skiego ZAK spotkali si?, aby uczci? narodziny dla nieba ?wi?tego Wincentego Pallottiego. Mszy ?wi?tej i rozwa?aniom przewodniczy? ksi?dz Tadeusz Kwitowski.

Nast?pnego dnia mieli okazj? pos?ucha? o tym, jak wa?na dla Pallottiego by?a eucharystia, jak ca?ym ?yciem, w modlitwie i s?u?bie innym przygotowywa? si? do prze?ycia mszy ?wi?tej.

O godzinie 15:00 przygotowali?my si? koronk? do mi?osierdzia Bo?ego do prze?ycia Eucharystii w gronie Sistr oraz ich wsp?pracownikw.

Po mszy Siostry zaprosi?y wszystkich go?ci na podwieczorek. Tradycyjnie odby?a si? w tym czasie loteria. Zebrane pieni?dze - w duchu Pallottiego - zosta?y przeznaczone na pomoc rodzinie w bardzo trudnej sytuacji ?yciowej.

(MM)

 

statystyka ______________ statystyka