ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

By? Aposto?em Dzisiaj - luty 2011
piątek, 28 stycznia 2011 13:54

Zapraszamy do zapoznania si? z miesi?cznikiem "By? Aposto?em Dzisiaj" przygotowanym przez Dari? i Julit?.

W 1835 roku, kiedy nasz Za?o?yciel, Wincenty Pallotti, otrzyma? natchnienie zwi?zane ze Zjednoczeniem Apostolstwa Katolickiego, zauwa?y?, ?e ma to by? wieloraka instytucja i ?e trzecim jej celem ma by? Instytucja uniwersalnego mi?osierdzia s?u??ca ?wiczeniu uczynkw mi?osierdzia co do cia?a i co do duszy, tak, ?eby? Ty, Bo?e, ktry jeste? niesko?czon? mi?o?ci?, mg? by? znany i kochany. (OOCC X, 199). \ _[wi?cej]

 

statystyka ______________ statystyka