ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

W dniach 15-17 kwietnia 2011 (od pi?tku do niedzieli) zapraszamy starsz? m?odzie? i osoby pracuj?ce
na REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE prowadzone przez ks. Tadeusza Miszewskiego SAC.

Zapisy i informacje: rekolekcje@wzaku.pl

Rekolekcje rozpoczn? si? w pi?tek o godz. 17:00,a zako?cz? niedzielnym obiadem.

Zabierz ze sob? Pismo ?wi?te oraz ?piwr i przyjed? do Domu Rekolekcyjnego ss. Pallotynek (ul. Ho?a 31 w Gnie?nie).

Koszt uczestnictwa - 60 z?. obejmuje noclegi i wy?ywienie. Niedzielna taca z Mszy ?w. b?dzie ofiar? dla ks. rekolekcjonisty.

 

statystyka ______________ statystyka