ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Rozwa?ania stacji drogi krzy?owej
niedziela, 10 kwietnia 2011 21:37

Uzdrowienie wewn?trzne przez rozwa?ania stacji drogi krzy?owej odb?dzie si? w pi?tek 15 kwietnia o godz. 17.30 w katedrze gnie?nie?skiej

- zaprasza grupa przysta?.

 

statystyka ______________ statystyka