ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Rekolekcje SPOTKA? JEZUSA
środa, 18 maja 2011 20:00

PRZYSTA? zaprasza na rekolekcje SPOTKA? JEZUSA
Termin: 01.07.11 - 03.07.11
Rekolekcje b?d? przeprowadzone w oparciu o S?owo Bo?e z wprowadzeniem w medytacj?. Rekolekcje poprowadzi ks. Pawe? Podeszwa - biblista, b?dzie t?umaczy? fragmenty z Pisma ?w i b?dzie wprowadza? w medytacj?. Od strony duchowej b?dzie towarzyszy? ks. Wojciech Rzeszowski.
Rekolekcje odb?d? si? w Seminarium Duchownym ul.Seminaryjna 2 Gniezno.
Pokoje dwuosobowe w nich ?azienka. Kaplica na pi?trze przy pokojach z mo?liwo?ci? nocnej adoracji.
Du?y, pi?kny ogrd z mo?liwo?ci? spacerw, wyciszenia si?, przemy?le?......
Zapewniamy wszystkie posi?ki.
Zaczynamy 1 lipca (pi?tek) od godz. 18:00 ko?czymy 3 lipca (niedziela)
o godz. 18:00

Obowi?zuj? zapisy.
Decyduje kolejno?? zg?osze?.
przystan@onet.eu
tel. 609 466 123

 

statystyka ______________ statystyka