ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Rekolekcje lectio divina
czwartek, 15 grudnia 2011 20:13

Informacje o rekolekcjach ze strony www.rekolekcje.org

Rekolekcje lectio divina, na ktre zapraszamy do Doliny Mi?osierdzia w Cz?stochowie, oparte s? na wielowiekowej praktyce modlitwy s?owem Bo?ym. Praktyka Lectio divina jest nie tylko dla osb duchownych i konsekrowanych, ale dla wszystkich wierz?cych. Sk?adaj? si? na ni? cztery etapy modlitwy s?owem Bo?ym

: lectio (czytanie) - meditatio (medytacja) - oratio (modlitwa) - contemplatio (kontemplacja). Wi?cej informacji na temat rekolekcji lectio divina mo?na znale?? na stronie CFD w Krakowie.

W czasie rekolekcji proponujemy, aby przemodli? S?owo Bo?e, ktre ukazuje drog? wiary ?w. Piotra. Zatrzymuj?c si? nad kolejnymi etapami ?ycia Szymona Piotra, chcemy odkrywa?, w jaki sposb Jezus wybiera i powo?uje ka?dego z nas osobi?cie. W drodze za Jezusem, podobnie jak ?w. Piotr do?wiadczamy r?nych trudno?ci i kryzysw. Na modlitwie chcemy odkrywa?, jak Bg prowadzi nas ka?dego dnia i jak mo?emy lepiej odpowiada? na Jego dzia?anie w naszym ?yciu. Historia Rybaka, ktry dojrzewa do stania si? Kefasem to tak?e nasza historia. Do?wiadczenie w?asnej niegodno?ci i grzeszno?ci, rado?? bycia uczniem Jezusa, zdrada i upadek, nawrcenie i wyznanie mi?o?ci to nie tylko do?wiadczenie ?w. Piotra, ale cz?sto tak?e nasze prze?ycia.

Zapraszamy zarwno osoby, ktre maj? ju? do?wiadczenie rekolekcji lectio divina, jak rwnie? wszystkich, ktrzy do tej pory nie prze?ywa?y tego typu rekolekcji. Przej?cie drog? wary ?w. Piotra mo?e by? wst?pem do rekolekcji opartych na ewangeliach i jednocze?nie okazj? do pog??bienia dotychczasowej formacji lectio divina.

Rekolekcje s? prze?ywane s? w klimacie pustyni, to znaczy w pe?nym milczeniu. Ka?demu z uczestnikw towarzyszy kierownik duchowy, z ktrym spotyka si? ka?dego dnia na rozmow? indywidualn?. Warunkiem uczestnictwa w rekolekcjach jest zgoda na zachowanie milczenia oraz gotowo?? do dzielenia si? swoim ?yciem z osob? towarzysz?c?. Ze wzgl?du na dynamik? tego czasu, nie ma mo?liwo?ci uczestniczenia w rekolekcjach, dochodz?c z zewn?trz.

Bardzo prosimy o zabranie ze sob? Pisma ?w. oraz notatnika.

wi?cej na www.rekolekcje.org

 

statystyka ______________ statystyka