ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

?wi?to Wincentego Pallottiego
niedziela, 08 stycznia 2012 23:21

W sobot? 21 stycznia zapraszamy na ?wi?towanie narodzin dla nieba ?w. Wincentego Pallottiego.

Uroczysta Msza ?w. odb?dzie si? w Gnie?nie u ss. Pallotynek (ul. Ho?a 31).

Msza ?w. b?dzie o 15.00, a g?wnym celebransem b?dzie ks. Adrian Galbas SAC, Prze?o?ony Pallotynw Prowincji Zwiatowania Pa?skiego.

Po Mszy ?w. przewidziana jest rekreacja z loteri? fantow?, z ktrej dochd przeznaczony b?dzie na renowacj? kaplicy Sistr Pallotynek w Gnie?nie.

Rwnie? w sobot?, od godz. 8:00, odb?dzie si? spotkanie formacyjne dla Wsplnoty ZAK. W przypadku ch?ci przybycia prosimy o wcze?niejsze potwierdzenie przybycia.

Ramowy program:

8.00 - jutrznia (Wieczernik na I pi?trze)
8.30 - ?niadanie + kawa
9.30 - wprowadzenie do medytacji (Wieczernik na I pi?trze)
10.00 - medytacja
11.00 - kawa
11.30 - spotkanie z tekstem o JEDNO?CI + spotkanie wsplnotowe
13.00 - obiad

 

statystyka ______________ statystyka