ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

wtorek, 24 stycznia 2012 22:54

Spotkania, je?eli nie zaznaczono inaczej, odbywaj? si? w Gnie?nie,
w Domu Sistr Pallotynek, ul. Ho?a 31.

26 lutego -Spotkanie Formacyjne

30 marca-1 kwietnia -Rekolekcje Wielkopostne, poprowadzi ks. Tadziu Miszewski

22 kwietnia -Spotkanie Formacyjne

20 maja -Spotkanie Formacyjne poprowadzi ks. Adrian Galbas SAC

17 czerwca -Spotkanie Formacyjne poprowadzi ks. Adrian Galbas SAC

14-15 kwietnia -Sympozjum w Konstancinie "Pallotti - Kap?an" www.pallotti.pl

21-23 wrze?nia -Kongres ZAK - Konstancin-Jeziorna i O?tarzew www.pallotti.pl

27-28 pa?dziernika -Sympozjum w Konstancinie "Pallotti - ?wi?ty" www.pallotti.pl

20 stycznia 2013 -Zako?czenie obchodw 50-lecia kanonizacji ?w. Wincentego Pallottiego - Gniezno (Katedra)

 

statystyka ______________ statystyka