ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

W dniach 30 marca- 1 kwietnia 2012 (od pi?tku do niedzieli) zapraszamy starsz? m?odzie? i osoby pracuj?cenaREKOLEKCJE WIELKOPOSTNE prowadzone przez ks. Tadeusza Miszewskiego SAC.

Zapisy i informacje: rekolekcje@wzaku.pl

Rekolekcje rozpoczn? si? w pi?tek o godz. 17:00, a zako?cz? niedzielnym obiadem.

Zabierz ze sob? Pismo ?wi?te oraz ?piwr i przyjed? do Domu Rekolekcyjnego ss. Pallotynek (ul. Ho?a 31 w Gnie?nie).

Koszt uczestnictwa - 60 z?. obejmuje noclegi i wy?ywienie. Niedzielna taca z Mszy ?w. b?dzie ofiar? dla ks. rekolekcjonisty.

PLAN REKOLEKCJI

__PI?TEK, 30 MARCA 2012

17.00 adoracja
18.00 kolacja
19.00 spotkanie
20.00 Eucharystia

__SOBOTA, 31 MARCA 2012
8.00 modlitwa poranna (brewiarz)
8.30 ?niadanie
9.30 katecheza + medytacja (mo?liwo?? spowiedzi)
11.30 przygotowanie do Eucharystii
12.00 Eucharystia
13.00 obiad
15.00 Droga Krzy?owa (w lesie)
16.00 podwieczorek
17.00 konferencja/grupy dzielenia
19.00 kolacja
20.00 adoracja (mo?liwo?? spowiedzi)

__NIEDZIELA, 1 KWIETNIA 2012
8.00 modlitwa poranna
8.30 ?niadanie
9.30 katecheza + medytacja
11.30 przygotowanie do Eucharystii
12.00 Eucharystia z procesj?
13.00 obiad, zako?czenie

Gorzkie ?ale (dla tych co mog?)

 

statystyka ______________ statystyka