ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Spotkanie op?atkowo-formacyjne
poniedziałek, 19 listopada 2012 15:12

W niedziel? 16 grudnia zapraszamy na spotkanie formacyjne.


PLAN SPOTKANIA:

11.30 - adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu (z mo?liwo?ci? spowiedzi)
12.00 - Msza ?w.
13.00 - obiad (wcze?niejsza rezerwacja)
ok. 13.45 - spotkanie na podstawie tekstu
14.30 - prze?amanie si? op?atkiem, s?u?ba przy ??bku, kawa i ciasta
(ktre nale?y przywie??:).

 

statystyka ______________ statystyka