ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Rekolekcje Wielkopostne
niedziela, 17 lutego 2013 22:42

W dniach 22 - 24 marca 2013 r. w Domu Sistr Pallotynek w Gnie?nie, ul. Ho?a 31
odb?d? si? rekolekcje. B?dzie je prowadzi? ksi?dz Tadek Miszewski SAC.W pi?tek od 17:00 mo?na si? zakwaterowa? ale pierwszy oficjalny punkt programu to
kolacja o 18.00.

Zako?czymy niedzielnym obiadem, ok.13.30.
Ch?tni b?d? mogli jeszcze uczestniczy? w Gorzkich ?alach o 15:00.

Prosimy o zabranie ?piwora, Pisma ?wi?tego, paczki ciastek do kawy.
Koszt (spanie ipe?ne wy?ywienie) 80 z? + wed?ug uznania i mo?liwo?ci "na ofiar?" dla rekolekcjonisty.

Uczestnicy to g?ownie tzw. starsza m?odzie? czyli pomi?dzy studentami a takimi, ktrych dzieci jeszcze do szko?y nie chodz?.

Zapraszamy Ciebie - podobnie jak w latach ubieg?ych.

Ale mo?e te? kto? z Twoich znajomych skorzysta?.

Zapisy i informacje u Moniki M.: rekolekcje22.23.24marca2013@gmail.com
 

statystyka ______________ statystyka