ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Jubileusz Szko?y Jezusa
czwartek, 13 czerwca 2013 23:29

Kochani! Z okazji 10-lecia powstania Szko?y Jezusa organizujemy ZJAZD ABSOLWENTW.

Spotkanie jak zawsze odb?dzie si? w DOMU POD LASEM (Gniezno, ul Ho?a 31) 28 wrze?nia 2013 roku.

Prosimy Was bardzo o informowanie o tym wydarzeniu, o zg?aszanie si?, o przesy?anie zdj??, napisanie ?wiadectw...

Pomdlcie si? te? za NASZE spotkanie po latach...!

 

statystyka ______________ statystyka