ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Rekolekcje jesienne 2013
sobota, 24 sierpnia 2013 14:38

Zapraszamy studentw i osoby pracuj?ce na rekolekcje prowadzone przez s. Barbar? Rohde SAC.

Termin: 18-20 pa?dziernika 2013 (od pi?tkowego wieczora do niedzielnego obiadu).

Miejsce: Dom ss. Pallotynek w Gnie?nie, ul. Ho?a 31.

Rekolekcje rozpoczn? si? w pi?tek wieczorem (godz. 18.00), a zako?cz? niedzielnym obiadem (ok. 14.00). Rekolekcje skierowane s? do studentw i osb pracuj?cych, wi?c zach?camy do zaproszenia swoich znajomych! :) Temat: OTRZYMACIE JEGO MOC! Termin: 18-20 pa?dziernika 2013 Miejsce: Gniezno, ul. Ho?a 31

Cena: 80z? (nocleg + wy?ywienie) Rekolekcje poprowadzi dla nas s. Barbara Rohde, pallotynka.

Nale?y zabra? ze sob?: Pismo ?w, ?piwr, paczk? ciastek do kawy.

Zg?oszenia mailem: rekolekcje.jesienne@wp.pl

 

statystyka ______________ statystyka