ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Dzie? Dzi?kczynienia
środa, 23 października 2013 20:49

alt

28 pa?dziernika br. przypada 10. rocznica erygowania Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego jako mi?dzynarodowego publicznego stowarzyszenia wiernych na prawie papieskim. altDzie? ten jest dla nas DNIEM WDZ?CZNO?CI ZA ZAK. Jest to dzie? jedno?ci wszystkich cz?onkw, wsp?pracownikw i sympatykw Zjednoczenia.

Zgodnie z sugesti? Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK prosimy, aby to wydarzenie ?wi?towano w szczeglny sposb wsz?dzie tam, gdzie obecne jest Zjednoczenie. Niech wi?c w naszych miejscowo?ciach i rejonach po??czy nas wsplna modlitwa, je?li to mo?liwe spotkajmy si? na dzi?kczynnej Eucharystii.

Mdlmy si? ze ?w. Wincentym Pallottim, dzi?kuj?c za dziesi?ciolecie erygowania ZAK jako mi?dzynarodowego publicznego stowarzyszenia wiernych:

Bo?e, Ojcze mi?osierdzia, ktry kochasz swj Ko?ci? i zawsze pragniesz, by by? odnowiony, ubogacony charyzmatami oraz przygotowany do ka?dej pracy ewangelizacyjnej i charytatywnej, aby uczci? t? rocznic? istnienia Zjednoczenia, obdarz nas na nowo darami Pi??dziesi?tnicy.

Spraw, by Twj Ko?ci? zawsze trzyma? si? mocno S?owa ?ycia. Spraw, by nasze serca jak Serce Twojego Syna by?y poruszone, napotykaj?c wszystkich zagubionych i niespokojnych, ale jeszcze t?skni?cych za Tob?, Twym ?wiat?em, Twym Pokojem i Tw? Sprawiedliwo?ci?.

Spraw, by?my modlili si? z t? sam? mi?o?ci?, ktra wyp?yn??a z serca Twego umi?owanego Syna: Po?lij, Panie, robotnikw na ?niwo Twoje i zlituj si? nad ludem Twym. Spraw, by?my g??boko odczuwali nasz? odpowiedzialno?? za wielu braci i sistr, ktrzy jeszcze Ciebie nie znaj?. Obud? w naszych sercach now? pasj? ?wi?to?ci i apostolstwa, aby Twoje Krlestwo mog?o rozprzestrzenia? si? a? po kra?ce ziemi i znale?? mieszkanie w ka?dym sercu.

Pom? nam z odnowion? gorliwo?ci? apostolsk? podj?? wezwanie Ko?cio?a do Nowej Ewangelizacji, tak aby ka?dy brat i siostra b?d?cy daleko od wiary, mg? odkry? nadziej?, rado?? i prawdziwy sens ?ycia, ktre s? tylko w Tobie.

Prosimy Ci? przez wstawiennictwo Maryi Krlowej Aposto?w, aby? udzieli? nam, cz?onkom i wsp?pracownikom Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, wierno?ci charyzmatowi i misji, jakie nam powierzy?e?. Prosimy Ci?, u?wi?? nas wszystkich w prawdzie, utwierd? nas w jedno?ci ?ycia i wiary w Zjednoczeniu, przemie? nas na obraz Jezusa Chrystusa, Twego umi?owanego Syna i Aposto?a, pos?anego na ?wiat, aby doprowadzi? wszystkich do pe?ni ?ycia. Amen.


wi?cej na: http://www.zak-pallotti.pl

.

 

statystyka ______________ statystyka