ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

By? Aposto?em Dzisiaj - luty
sobota, 30 stycznia 2010 19:31

?w. Wincenty Pallotti posiada? bardzo jasn? wizj? dotycz?c? roli anio?w w naszym codziennym ?yciu i im w?a?nie po?wi?ci? cztery rozwa?ania w ksi??eczce Bg Mi?o?? Niesko?czona:

Poniewa? wiara w naj?wi?tsze tajemnice Bstwa oraz w niesko?czon? mi?o?? i niesko?czone mi?osierdzie Jego w stosunku do ludzi dodaje duszy odwagi do ?ycia w ?wi?tej mi?o?ci Bo?ej, tak wi?c za po?rednictwem duchw, tworz?cych chr Archanio?w, udziela nam tych wszystkich darw i wzgl?dw, ?ask i niewys?owionych zmi?owa?, jakich potrzebujemy, aby korzysta? z przecennego ?wiat?a wiary w tak niepoj?te tajemnice. [pobierz]

 

statystyka ______________ statystyka