ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Zapraszamy na Rekolekcje Jesienne w dniach 12-14 listopada 2010 r. dla studentw i osb pracuj?cych.
Temat: Przypatrzcie si? powo?aniu waszemu.
Zabierz: Pismo ?w., ?piwr i co? do zrobienia notatek. Rekolekcje poprowadzi ks. Piotr Bieniek SAC.

PLAN REKOLEKCJI

PI?TEK
17.00 przywitanie
18.00 kolacja
19.00 consideratio
19.30 przygotowanie do Mszy ?w. (?piew + mo?liwo?? spowiedzi)
20.15 Msza ?w.
wej?cie w cisz? rekolekcyjno-nocn?

SOBOTA
7.30 ?niadanie
8.00 jutrznia (kaplica)
kawa
8.45 wprowadzenie do modlitwy osobistej
9.15 medytacja (kaplica)
10.30 Droga Krzy?owa (w terenie przy dobrej pogodzie)
12.30 obiad
14.00 przygotowanie do Mszy ?w. (?piew + mo?liwo?? spowiedzi)
14.30 Msza ?w. (kaplica)
16.00 kawa
16.30 consideratio
czas na w?asn? medytacj? do 17.30
18.00 kolacja
19.00 osobiste podsumowanie modlitwy osobistej
20.15 adoracja zako?czona nieszporami niedzielnymi (kaplica)
wej?cie w cisz? rekolekcyjno-nocn?

NIEDZIELA
8.00 ?niadanie i kawa
9.00 jutrznia (kaplica)
9.20 wprowadzenie do modlitwy osobistej
10.00 medytacja (kaplica)
11.15 przygotowanie do Mszy ?w. (?piew + mo?liwo?? spowiedzi)
12.00 Msza ?w. (kaplica)
13.00 obiad
?wiadectwa - dzielenie

________________

Koszt uczestnictwa to 50 z?. (noclegi i wy?ywienie).

Rekolekcje odb?d? si? w Domu Sistr Pallotynek w Gnie?nie, ul. Ho?a 31.

Zapisy i informacje: rekolekcje@wzaku.pl

 

statystyka ______________ statystyka