ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Spotkanie op?atkowe
piątek, 17 grudnia 2010 01:21

W niedziel? 19 grudnia zapraszamy na
Spotkanie Op?atkowe

Zaczniemy o 14:00 obiadem, b?dzie Msza ?wi?ta, konferencja, dzielenie si? op?atkiem i radosne ?wi?towanie, na ktre mo?na przynie?? co? s?odkiego - np. Asia upiecze ciasteczka. Zako?czymy oko?o 20:00.

Cz??? formacyjn? poprowadzi ks. Piotr Bieniek SAC.

 

statystyka ______________ statystyka