ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Rekolekcje w Sucharach 8-10 lipca 2011

_

W dniach 8-10 lipca zapraszamy na rekolekcje dla studentw i m?odzie?y pracuj?cej organizowane przez nasz? Wsplnot?. Temat rekolekcji: Modlitwa.

Od kilku lat je?dzimy do Domu Pallotynw w Sucharach (wiosce le??cej niedaleko Nak?a) i jako, ?e wszystkim si? bardzo podoba

to wracamy tam ka?dego roku. Rekolekcje rozpoczn? si? w pi?tek wieczorem, zako?cz? niedzieln? kolacj?.

zapisy i informacje: rekolekcje@wzaku.pl

W ramach zbli?aj?cych si? Sucharskich rekolekcji proponujemy now? tematyk? dyskusji - rozmowy na temat istotnych, nowych dylematw, jakie przynosi wsp?czesny ?wiat. Jakie stanowisko powinien zaj?? katolik w kwestii metody in vitro? Kiedy zaczyna si? ?ycie, skoro biolodzy potrafi? stworzy? cz?owieka ze zlepka komrek macierzystych? Czy to dobrze, ?e mo?emy wyhodowa? nerk? na laboratoryjnej szalce? Je?eli nie jeste? pewny, co odpowiedzie? na te pytania albo inne kwestie zwi?zane z ?yciem we wsp?czesno?ci zaprz?taj? Twoje sumienie - napisz do nas rekolekcje@wzaku.pl . Przygotujemy kilka tematw na nasze najbli?sze spotkanie i postaramy si? wsplnie odkry? rozwi?zania w duchu wiary.W ramach zbli?aj?cych si? Sucharskich rekolekcji proponujemy now? tematyk? dyskusji - rozmowy na temat istotnych, nowych dylematw, jakie przynosi wsp?czesny ?wiat. Jakie stanowisko powinien zaj?? katolik w kwestii metody in vitro? Kiedy zaczyna si? ?ycie, skoro biolodzy potrafi? stworzy? cz?owieka ze zlepka komrek macierzystych? Czy to dobrze, ?e mo?emy wyhodowa? nerk? na laboratoryjnej szalce? Je?eli nie jeste? pewny, co odpowiedzie? na te pytania albo inne kwestie zwi?zane z ?yciem we wsp?czesno?ci zaprz?taj? Twoje sumienie - napisz do nas. Przygotujemy kilka tematw na nasze najbli?sze spotkanie i postaramy si? wsplnie odkry? rozwi?zania w duchu wiary.
 

statystyka ______________ statystyka