ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Rekolekcje Wielkopostne 26-28 marca
wtorek, 16 lutego 2010 01:49

ks.tadeusz.miszewski

á

W dniach 26-28 marca (od pi?tku do niedzieli) zapraszamy na
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE prowadzone przez ks. Tadeusza Miszewskiego.

Zapraszamy starsz? m?odzie? i osoby pracuj?ce.

Rekolekcje rozpoczn? si? w pi?tek o godz. 17:00, a zako?cz? niedzielnym obiadem. Zabierz ze sob? Pismo ?wi?te oraz ?piwˇr. Koszt uczestnictwa - 50 z?. obejmuje nocleg i wy?ywienie. Zobacz te? www.rekolekcje.gniezno.pl

ks.tadeusz.miszewski

 

statystyka ______________ statystyka