ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Spotkanie Formacyjne w lutym
niedziela, 14 lutego 2010 16:55

Najbli?sze spotkanie odb?dzie si? w niedziel? 21 lutego
w Domu sistr Pallotynek w Gnie?nie.

Rozpoczniemy o 15:00.
B?dzie adoracja, konferencja, Eucharystia i spotkanie przy kawie.

Spotkanie poprowadzi ks. Marek Chmielniak SAC.

Zapraszamy starsz? m?odzie? i osoby pracuj?ce.

 

statystyka ______________ statystyka