ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Rekolekcje w Sucharach 3-6 czerwca 2010

W dniach 3-6 czerwca odb?d? si? rekolekcje dla studentw i m?odzie?y pracuj?cej organizowane przez nasz? Wsplnot?, ktre poprowadzi ks. Marek Chmielniak SAC.

Od kilku lat je?dzimy do Domu Pallotynw w Sucharach (wiosce le??cej niedaleko Nak?a) i jako, ?e wszystkim si? bardzo podoba to wracamy tam ka?dego roku.

Rekolekcje rozpoczn? si? w Bo?e Cia?o (czwartek 3 czerwca), kiedy to w godzinach dopo?udniowych wyruszymy z mieszka?cami wsi w procesji do 4 o?tarzy.

Koszt rekolekcji, obejmuj?cy nocleg i wy?ywienie wynosi oko?o 90 z?.

zapisy: rekolekcje@wzaku.pl 

statystyka ______________ statystyka