ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

sobota, 28 sierpnia 2010 11:45

Bardzo dzi?kujemy wszystkim, ktrzy przyczynili si? na wiele sposobw do tegorocznych p?kolonii w Sucharach! Je?li tradycj? mo?na nazwa? co?, co dzieje si? od kilku lat, to rzec by mo?na, ?e tradycyjnie ju? spotkali?my si? z pe?nymi energii dzie?mi i niesamowitymi nastolatkami...

Tym razem wszystko dzia?o si? wok? naszych talentw oraz r?norodno?ci powo?a? (pocz?wszy od kap?a?skich i zakonnych, poprzez rodzinne, a sko?czywszy na sportowych, medycznych czy aktorskich). Talentw i uzdolnie? odkryli?my co niemiara, a i zabawy przy tym troch? by?o (co wida? na zdj?ciach)...

P?kolonie mia?y te? swj "dzie? wyjazdowy" - tym razem nie tylko "Psy i koty" w bydgoskim Multikinie, ale i rejs statkiem sta?y si? cz??ci? tego pe?nego wra?e? dnia...

Jeszcze raz wi?c, bardzo serdecznie w imieniu dzieci, m?odzie?y i naszym wielkie dzi?ki za wsparcie wszelakie!

Monika i Daria _________ [zobacz_galeri?_zdj??]

 

statystyka ______________ statystyka