ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Rekolekcje w Sucharach
niedziela, 06 czerwca 2010 20:15

Tegoroczne rekolekcje w Sucharach (3-6 czerwca 2010) by?y oparte na przypowie?ci o Synach Marnotrawnych, tak jak ks. Marek Chmielniak wcze?niej zapowiedzia?.
W czwartek wi?kszo?? z nas by?a na procesji Bo?ego Cia?a z sucharzanami, a wieczorem zacz?li?my konferencj? ks. Marka i adoracj?.


W pi?tek pomilczeli?my prze?ywaj?c kolejne etapy modlitwy Lectio Divina i zako?czyli?my dzie? Msz? ?wi?t?.


W sobot? tradycyjnie planowali?my i?? do Samsieczna i rwnie tradycyjnie tam nie poszli?my;) Za to by?a Droga Krzy?owa z rozwa?aniami ks. Wonsa i spacer... Doszli?my na polank?, na ktrej kilka lat temu by?o dzielenie (takie ?adne zdj?cia przy zachodz?cym s?o?cu tam by?y - pami?tacie?). Co by miejsce mia?o swoje przeznaczenie by?o i dzielenie;) Po kolacji by? film (\"Ksi?ga ocalenia\") - ?adny raczej nie, ale ciekawy tak...

W niedziel? poszli?my na parafialn? Msz? na 9.00, wypili?my kaw? z ks. Piotrem i w drog?...

Rekolekcje u?wietni?y przepyszne nale?niki - i wtedy naprawd? ?a?owali?my, ?e to dzie? milczenia i nie mo?na pochwali?...

Dla mnie to by? dobry czas - Jezus pokaza? jak bardzo potrzebuj? oddechu i dystansu, a w Sucharach, w znajomych ?awkach kaplicy i ze S?owem Bo?ym by?o to mo?liwe!

Dzi?kuj? wszystkim, ktrzy byli i tak wiele wnie?li w ten wsplny czas!

Monika z Torunia

(zdj?cia pochodz? z lat ubieg?ych, na tegoroczne wci?? czekamy)

 

statystyka ______________ statystyka