ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Modlitwa za ofiary katastrofy
piątek, 09 kwietnia 2010 09:40

M?odzie? Archidiecezji Gnie?nie?skiej zaprasza wszystkich w pi?tek 16-go kwietnia o godz. 19.30 do ko?cio?a b?. Radzyma Gaudentego (Winiary, Gniezno) na modlitw? wok? Krzy?a ze ?piewami z Taize. A teraz w czym mam pok?ada? nadziej?, o Panie? W Tobie jest moja nadzieja. (Ps 39,8)

B?dzie to modlitwa m?odych za Ojczyzn?, za wszystkich, ktrzy tragicznie zgin?li w katastrofie prezydenckiego samolotu w Smole?sku. Zako?czymy j? ok. godz. 21 wsplnym odmwieniem Koronki do Bo?ego Mi?osierdzia.

 

statystyka ______________ statystyka