info

W Gnie?nie znajduje si? 14 parafii podzielonych pomi?dzy dwa dekanaty (9 i 5).

 

Msze ?wi?te w Gnie?nie - koscio?y i parafie

Parafia Katedralna
ul. ?askiego 9, tel 61 428.40.80
Katedra - 7:00, 9:00, 10:15, 12:00, 15:00, 18:00
Ko?ci? ?w. Piotra i Paw?a, ul. K?eckoska - 11:00


Ko?ci? p.w. ?w. Jerzego
ul. Kolegiaty
11:00, 20:00 (w roku akademickim)


Parafia p.w. ?wi?tej Trjcy - Fara
ul. Farna 6, tel. 61 426.15.55

Ko?ci? Farny - 7:00, 8:30, 10:00, 11:15, 12:30, 18:30
Ko?ci? Garnizonowy - 11:15, 12:15, 18:00

Parafia p.w. NMP Krlowej Polski - wojskowa (ko?ci? Garnizonowy)


ul. Chrobrego 13, tel. 61 426.15.30
9:00, 10:00, 11:15, 12:15, 18:00


Parafia p.w. Chrystusa Wieczystego Kap?ana
ul. 28 Grudnia 12, tel 61 426.11.64
7:00, 8:30, 10:00, 11:15, 12:30, 18:00


Parafia p.w. Matki Mo?ej Mi?osierdzia
ul. Graniczna 19, tel. 61 425.60.08
7:30, 9:00, 11:00, 17:00


Parafia p.w. Matki Zbawiciela
ul. Ks. Antoniego Ludwiczaka 20, tel. 61 425.98.96
8:00, 9:30, 11:00, 17:00

W lipcu i sierpniu: 8:00, 9:30, 11:00.

W ?wi?ta w dni robocze: 10:00 i 18:00

W dni powszednie 18:00, w poniedzia?ki 8:00, 18:00

Parafia p.w. B?. Micha?a Kozala
ul Orzeszkowej, tel. 61 426.27.49

7:30, 9:30, 11:00, 13:00, 14:00, 18:00
Kaplica Sistr Karmelitanek, ul. Cienista - 7:30
W ?wi?ta zniesione: 7.00, 10.00, 17.00 i 18.00

Parafia p.w. ?w. Wawrzy?ca
ul. ?w. Wawrzy?ca 8, tel. 61 426.15.57

7:30, 9:00, 10:15, 11:30, 12:30, 19:00
Kaplica Cmentarna p.w. ?w. Wawrzy?ca, ul. Witkowska - 15:00

Parafia p.w. Wniebowzi?cia NMP - ojcowie Franciszkanie

ul. Franciszka?ska 12, tel. 61 426.15.57
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 16:00, 18:00


Ko?ci? p.w. ?w. Jana Chrzciciela
ul. ?w. Jana
10:00, 11:00, 12:00


Parafia p.w. B?. Bogumi?a
ul. Cicha 3, tel. 61 426.56.30
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:15, 12:30, 16:00


Parafia p.w. B?. Jolenty
ul. Wierzbiczany 10, tel. 61 428.19.28
7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00,
(21:00 - lipiec i sierpie?)

Parafia p.w. ?w. Maksymiliana Kolbego
ul. Kwiatowa 7, tel. 61 426.48.54
8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00

Parafia p.w. ?w. Micha?a Archanio?a
ul. ?w. Micha?a 1, tel. 61 426.15.51
8:00, 10:00, 11:30, 13:00, 17:00

Parafia p.w. B?. Radzyma Gaudentego
ul. 22 Lipca 85, tel. 61 426.66.33
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 15:00, 18:00