info

Najmłodszą parafią w Gnieźnie jest parafia Matki Zbawiciela na Dalkach

 

Kościół Błogosławionej Jolenty Gniezno - msze świete

Parafia pw. bł. Jolenty - porządek mszy świętych, nabożeństw (za stroną internetową parafii)
Msza św.
 • Niedziela i święta:
godz. 700, 800, 930, 1100, 1215, 1800,2100 (w lipcu i sierpniu) 

 • I piątek miesiąca dla dzieci:
godz. 1700

 • Święta cywilne zniesione:
800, 1000, 1700, 1800

 • Uroczystość Wszystkich Świętych jak w niedzielę,

 • Dzień Zaduszny (2 listopad)
800 , 1000 , 1700 , 1800

 • W dni powszednie :
830 , 1800

Stałe nabożeństwa:
 • Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu, godz. 1700
 • Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu,
dla dzieci o godz. 1630
dla dorosłych o godz. 1730

 • Różaniec nieustający codziennie o godz. 1730
 • W październiku o godz. 1800, w niedziela godz. 1730
 • Nabożeństwo do Matki Bożej w maju
w dni powszednie o godz. 1800
w niedziele o godz. 1730
 • Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej każdego 13 dnia miesiąca - różaniec i procesja z figurą Fatimską wokół Kościoła po mszy św. o godz. 1800
 • Nowenna do Bł. Jolenty w każdy wtorek po mszy św. o godz. 1800
 • W I czwartek miesiąca Nowenna do Miłosierdzia Bożego, po mszy św. o godz. 1800
 • W I piątek miesiąca nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, po mszy św. o godz. 1800

Chrzest św.

Sprawowany jest w I niedzielę miesiąca o godz. 1215, i III sobotę miesiąca na Mszy św. o godz. 1800, bądź na życzenie rodziny na Mszy św. sprawowanej w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Dziecko do chrztu zgłaszają w biurze parafialnym rodzice, podając kandydatów na rodziców chrzestnych. Chrzestnym może być osoba ochrzczona, bierzmowana, praktykująca mająca ukończone 16 lat. Jeśli żyje w związku małżeńskim, musi to być związek sakramentalny. Zapis do Księgi Chrztów dokonuje się na podstawie odpisu skróconego Aktu Urodzenia Urzędu Stanu Cywilnego. Bierzmowanie: Sakrament udzielany jest każdego roku - zgodnie z ogłoszeniem. Młodzież do Bierzmowania przygotowuje się poprzez katechezę, nabożeństwa, w okresie od września do maja.

Komunia św.
Do I Komunii św. przystępują w miesiącu maju dzieci klas II. Katechezę przygotowującą do I spowiedzi i I komunii św. prowadzi ks. Kan. Prob. Ryszard Balik

Pokuta
Spowiedzi św. słuchamy codziennie w czasie rannych i wieczornych Mszy św. oraz w I czwartek od godz. 1700 i w I piątek miesiąca od godz. 1600

Sakrament chorych
Chorych i osoby starsze odwiedzamy zawsze w soboty po I piątku miesiąca od godz. 830, oraz na każde wezwanie, gdy zachodzi rzeczywista potrzeba. Obowiązkiem sumienia chorego, jego rodziny i najbliższych jest wezwać kapłana wtedy, gdy chory jest jeszcze przytomny i świadomie może przeżyć sakramentalne spotkanie z Chrystusem. W mieszkaniu chorego należy przygotować stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, wodę święconą.
Zmarłym sakramentu chorych nie udziela się.

Kapłaństwo
Troska o dobre powołania kapłańskie, jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. Święcenia kapłańskie przyjęły trzy osoby ks. E. Bednarek, ks. M. Sołomieniuk, ks. Paweł Stefański.

Małżeństwo
Narzeczeni na trzy miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa zgłaszają się w biurze parafialnym, przedstawiając metryki chrztu najświeższej daty, świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej.

Pogrzeby
Zgłaszamy w biurze parafialnym w godzinach urzędowania i o każdej porze, przedstawiając akt zgonu.

Biuro parafialne
Czynne codziennie 800 - 900 i 1700 - 1900
tel. (0-61) 428 - 19 - 28, proboszcz (0-61) 426 - 58 - 28