ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

S?owo dnia

LogowanieII Kongres Generalny - Ks. Jean Bertrand ETOUNDI, SAC
poniedziałek, 11 kwietnia 2011 20:02

II Generalny Kongres ZAK 8-13 kwietnia 2010
Mondo Migliore, Rocca di Papa, Rzym.

Od wizji do misji w komunii z maryj?

Misja Ad gentes w dzisiejszych czasach.

Więcej…
 
II Kongres Generalny - Sr. Bozena Olszewska, SAC
poniedziałek, 11 kwietnia 2011 20:01

Drogie Siostry i Braci ze Zjednoczenia,

Serdecznie witam wszystkich tu zgromadzonych.

Sr. Bozena Olszewska, SAC

Zosta?am poproszona o podzielenie si? ?wiadectwem jak mo?na realizowa? jeden z aspektw naszej palloty?skiej misji jak? jest misja ad gentes. Jak cz?onek Zjednoczenia , siostra pallotynka, kap?an lub ?wiecki mo?e o?ywia? wiar? i zapala? mi?o??, w tej tak drogiej misji ?w. Pallottiemu, nie wyje?d?aj?c nigdy na misje, ale wsp?pracuj?c aktywnie z misjonarzami ad gentes.

Więcej…
 

W dniach 15-17 kwietnia 2011 (od pi?tku do niedzieli) zapraszamy starsz? m?odzie? i osoby pracuj?ce
na REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE prowadzone przez ks. Tadeusza Miszewskiego SAC.

Więcej…
 
Rozwa?ania stacji drogi krzy?owej
niedziela, 10 kwietnia 2011 21:37

Uzdrowienie wewn?trzne przez rozwa?ania stacji drogi krzy?owej odb?dzie si? w pi?tek 15 kwietnia o godz. 17.30 w katedrze gnie?nie?skiej

- zaprasza grupa przysta?.

 
Wiadomo?ci ZAK - kwiecie? 2011
piątek, 01 kwietnia 2011 19:55

Drodzy bracia i siostry w ZAK

W tym miesi?cu przedstawiamy biografi? Norberta PELLOWSKIEGO SAC, przygotowan? przez ks. Jana Koryckiego SAC, Postulatora Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, jak rwnie? kilka innych wa?nych informacji.

Więcej…
 
Wiadomo?ci ZAK - marzec 2011
piątek, 11 marca 2011 19:58

Drodzy bracia i siostry w ZAK W tym miesi?cu przedstawiamy biografi?ks. Alfredo KELLY SAC, przygotowan? przez ks. Jana Koryckiego SAC, postulatora generalnego SAC, jak rwnie? podajemy kilka innych wa?nych informacji.

Więcej…
 
Spotkanie Formacyjne - niedziela 27 lutego
poniedziałek, 07 lutego 2011 14:12

Zapraszamy na spotkanie formacyjne!

Więcej…
 
Uroczysto?? ?w. Wincentego Pallottiego w Domu pod lasem
sobota, 29 stycznia 2011 12:13

22 stycznia 2011 cz?onkowie gnie?nie?skiego ZAK spotkali si?, aby uczci? narodziny dla nieba ?wi?tego Wincentego Pallottiego. Mszy ?wi?tej i rozwa?aniom przewodniczy? ksi?dz Tadeusz Kwitowski.

Więcej…
 
By? Aposto?em Dzisiaj - luty 2011
piątek, 28 stycznia 2011 13:54

Zapraszamy do zapoznania si? z miesi?cznikiem "By? Aposto?em Dzisiaj" przygotowanym przez Dari? i Julit?.

W 1835 roku, kiedy nasz Za?o?yciel, Wincenty Pallotti, otrzyma? natchnienie zwi?zane ze Zjednoczeniem Apostolstwa Katolickiego, zauwa?y?, ?e ma to by? wieloraka instytucja i ?e trzecim jej celem ma by? Instytucja uniwersalnego mi?osierdzia s?u??ca ?wiczeniu uczynkw mi?osierdzia co do cia?a i co do duszy, tak, ?eby? Ty, Bo?e, ktry jeste? niesko?czon? mi?o?ci?, mg? by? znany i kochany. (OOCC X, 199). \ _[wi?cej]

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 11

statystyka ______________ statystyka