ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

S?owo dnia

LogowaniePo co wst?puj? do ZAKu ?
poniedziałek, 05 lipca 2010 13:26

Napisanie takiego tekstu oczyszcza, bo pomaga stan?? w prawdzie wobec (tylko pozornie) prostego pytania: Po co wst?puje do ZAKu?. Pozornie prostego, bo nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. A wi?c po co?

Więcej…
 
Witaj napoju zupe?nie gaszacy umys? pragnacy - o Sucharach 2010
niedziela, 27 czerwca 2010 22:16

Tyle historii dotycz?cych Suchar s?ysza?am na tegorocznych rekolekcjach na Ho?ej, a? w ko?cu postanowi?am wyruszy? w podr? w nieznane. Stary pa?acyk, male?ka wioska, gdzie wszyscy si? znaj?, niesamowita cisza, ktrej tak brak w du?ym mie?cie...a przede wszystkim otwarte serce Ks. Piotra - Ksi?dza Gospodarza, ktry przyj?? nas ciep?o, cho? cz??ci z nas w ogle nie zna?.. Zacz??y si? Suchary 2010, a Pan mia? ukaza? przejawy Swojego dzia?ania w r?nych momentach tego czasu

Więcej…
 
Wiadomo?ci ZAK - czerwiec 2010
niedziela, 27 czerwca 2010 21:59

Drodzy bracia i siostry w Zjednoczeniu
W tym miesi?cu przekazujemy materia? biograficzny dotycz?cy procesu beatyfikacyjnego Stanis?awa SZULMI?SKIEGO SAC, przygotowany przez Postulatora Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ks. Jana Koryckiego SAC oraz inne wiadomo?ci z ?ycia ZAK.

Więcej…
 
Przyj?cie Czarka do ZAKu
niedziela, 06 czerwca 2010 20:37

Szukaj Boga, a znajdziesz Go. Szukaj Go we wszystkim, a znajdziesz Go wsz?dzie. Szukaj Go w ka?dym czasie, a znajdziesz Go zawsze.
(?w. Wincenty Pallotti)

Mam zaszczyt zaprosi? Wsplnot? ZAK z Domu Pod Lasem na Uroczysto?? przyj?cia mnie do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, ktra odb?dzie si? dnia 19 czerwca Roku Pa?skiego 2010

Więcej…
 
Rekolekcje w Sucharach
niedziela, 06 czerwca 2010 20:15

Tegoroczne rekolekcje w Sucharach (3-6 czerwca 2010) by?y oparte na przypowie?ci o Synach Marnotrawnych, tak jak ks. Marek Chmielniak wcze?niej zapowiedzia?.
W czwartek wi?kszo?? z nas by?a na procesji Bo?ego Cia?a z sucharzanami, a wieczorem zacz?li?my konferencj? ks. Marka i adoracj?.

Więcej…
 
Rekolekcje w Sucharach 3-6 czerwca 2010

W dniach 3-6 czerwca odb?d? si? rekolekcje dla studentw i m?odzie?y pracuj?cej organizowane przez nasz? Wsplnot?, ktre poprowadzi ks. Marek Chmielniak SAC.

Więcej…
 
Wiadomo?ci ZAK - maj 2010
niedziela, 02 maja 2010 14:32

Drodzy bracia i siostry w Zjednoczeniu! W tym miesi?cu przekazujemy materia? biograficzny dotycz?cy procesu beatyfikacyjnego Jzefa Englinga, przygotowany przez Postulatora Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ks. Jana Koryckiego SAC oraz inne wiadomo?ci z ?ycia ZAK.

Więcej…
 
Wiadomo?ci ZAK - kwiecie?
czwartek, 29 kwietnia 2010 20:32

Drodzy Bracia i Siostry ze Zjednoczenia!

W tym miesi?cu przedstawiamy informacje dotycz?ce beatyfikacji Czcigodnej El?biety Sanny

Więcej…
 
Przes?anie Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK
sobota, 24 kwietnia 2010 10:13

Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich sistr i braci w Zjednoczeniu!

W tych dniach pragniemy wyrazi? Bogu dzi?kczynienie za wzbogacaj?ce i pe?ne nowego ?ycia do?wiadczenia, ktre prze?ywali uczestnicy II Kongresu Generalnego. Mia? on miejsce w zesz?ym tygodniu w Rocca di Papa, niedaleko Rzymu. Kongres po?wi?cony by? tematowi Od wizji do misji w komunii z Maryj?.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 11

statystyka ______________ statystyka